Norvég alap

Home / Norvég alap

Norvég AlapKulturális és természeti értékek megvédése - Buják - HU07-0074-A2-2013A fejlesztés az értékek védelmén túl a helyi és térségi vallási és kulturális attrakciók látogathatóságát, egyedi élményelemek bemutatását is elősegíti.

Célcsoportok:

 • a vallási, a kulturális és aktív turisztikai elemekre is fogékony, elsősorban értelmiségi családok, középosztálybeliek, zarándokok, csoportok, akik számára bemutathatóvá, élményszerűvé válnak az örökségelemek
 • a helyi, kistérségi lakosság a helyi értékek tudatosításával és az identitás javítása érdekében tett közösségi munkával

Tervezett eredmények:

 • felújított épület és örökségi elemeket bemutató kertje, aktív/közösségi emlékház
 • egyedi természet-tudományos és népművészeti attrakciók kézzel fogható közelségben
 • a vallási hitélet mellett a tudományos eredmények és művészeti alkotások
 • csak Bujákra jellemző népművészeti elemek
 • az öko-turisztikai és a gasztronómiai lehetőségek kombinációi, élményei együttesének bemutatása
 • padlástérben 140 nm a természeti örökségelemek bemutatása
 • földszinten Szentgyörgyi Albert állandó kiállítása
 • időszakos kiállítások a vitaminok és a flavonoidok mai lehetőségeiről
 • a turisztikai egyesület információs pontja, turisztikai tájékoztató és rendezvényszervező iroda, amely a sétautak karbantartását is irányítja
 • a kertben kerékpártároló, kerékpáros megállóhely, zarándokok kerti pihenője, stb.

Az egykori falu „legszebb háza” mára alig emlékeztet korábbi szépségére. Az újjáépítés megkezdése előtt még itt-ott láthatóak a szobákban a korábbi ajtók, ablakok, boltívek, de szinte nincs megmenthető elem.

Az ökológiai túra-útvonalak közül legismertebb és népszerűbb tanösvény a Kálváriát, a Várat és a Sasbérci kilátót vonja egy útvonalba. A meglévő turisztikai vonzerőt kihasználva létesültek falusi szálláshelyek a településen. Elsősorban a vidékfejlesztési támogatásokat kihasználva ezek bővülése folyamatos. A falusi turizmus fogalom körébe tartozó nem csak szállás kínálatot jelentő vidéki szolgáltatások rendszere (látogatható helyi gazdaságok, lovas turizmus, agroturizmus, helyi termékek) még hiányzik a faluból.

A helyi civil szervezetek az önkormányzattal közösen szerveznek hagyományőrző rendezvényeket (Bujáki Vasárnap, Szüreti Felvonulás és Bál, vármentő nap, török magyar bajvívás, katonai bemutató, stb.).

Az épület lehetőséget ad a turisztikai és komfort-szolgáltatások kiépítésére, a napi üzemeltetésre felkészített és rendszeresen továbbképzett személyzet biztosítására.

Saját, egyedi, változatos ajándék termékek, jellemző tárgyi emlékek vásárlása a turisták természetes igénye A helyesen megtervezett helyszínen, kulturált körülmények között és jól kalkulált áron kínált változatos termékkínálat sok esetben igényt gerjeszt akkor is, ha a vendég nem tervezett költést a látogatás során.

Az épületben bemutatásra kerülnek az egyébként egy időben egyszerre meg nem található élő természeti értékek: amelyeket kiadványokban, filmen, könyvekben, lelőhelyüket, feltalálási helyüket térképeken is, élőhelyüket installációs eszközök segítségével élményszerűen bemutatjuk.

Szentgyörgyi munkássága mellett bemutatásra kerülnek installációs és bemutató eszközök segítségével

 • a hagyományos paraszti és
 • az azóta született (bio) termelési, gazdálkodási módszerek
 • bio-élelmiszerek, helyi termékek,
 • a C és P vitaminok (flavonoidok) működési mechanizmusai, ezeknek
 • a hagyományos paraszti gazdálkodásban betöltött szerepe bemutatása.

Az örökségi értékek védelmét és bemutathatóságát biztosító létesítmények összességét infrastruktúrának tekintjük. A látogathatóságot biztosító információs táblák esetében a következő fejlesztési fázisban telepítünk interaktív táblákat a megfelelő tudásanyag kialakítása e projekt eredményeire alapozva.

A „Pappenheim Plébánia” újjáépítése után (összesen 350 m2) 3 fő belső tér alakul ki.

 • Pince galéria 26 m2 - helyi művészek és kézművesek kiállításai, művészeti bemutató hely
 • Konferencia és kiállító terem 95 m2 - helytörténeti állandó kiállítás
 • Tetőtér-galéria 140 m2 - természeti örökség részletes bemutatása

A kertben kerékpár és kerti szerszámtároló, kerékpáros megállóhely, pihenőkert.

A ház kertjében a helyben honos gyümölcsfa fajok, kerti és dísznövények, fűszernövények gyűjteményét neveljük a lakosság segítségével.

NATURA és védett területek valamint a helyi kulturális örökségi helyszínek elérése érdekében információs táblák, játékos interaktív megjelenési eszközök is telepítésre kerülnek.

A ház kapcsolódik:

 • a vallási (Mária Út) és kulturális (Palóc Út, Észak Magyarországi Várak Útja) turizmus rendezvényeibe
 • a természeti (Kék Túra és a Zöld Út) és a geológiai örökség (Nógrád-Novográd Geopark) bemutatására szakosodott tematikus utak eseményeihez
 • az iskolai oktatásba a kulturális és a természeti örökség bemutatásával egyaránt
 • a civil (vallási, kulturális) csoportok által szervezett rendezvények sorába.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Norvég Alap támogatásával valósul meg a Természeti- és kulturális örökségvédelem - „Sokszínű paraszti élet – Buják”

HU07-0074-A2-2013 projekt

2016. október 28.-án időkapszula került elhelyezésre a projekt megvalósulási helyszínén, az Eszterházyak által 250 éve épített volt plébánia épületénél, az építési munkálatok kezdetén. Köszöntőt mondott: Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, Borbély Gábor Buják Község Önkormányzata polgármestere, Marti József Bujáki Római Katolikus Plébániai Kormányzója megszentelte az időkapszulát

A fejlesztés a természeti ás kulturális attrakciók látogathatóságát, bemutatását segíti elő:

 • a felújított épület aktív/közösségi emlékház
 • egyedi természeti, történeti, kulturális és népművészeti attrakciók kézzel fogható közelségben
 • a vallási hitélet emlékei
 • csak Bujákra jellemző népművészeti elemek
 • az öko-turisztikai és a gasztronómiai lehetőségek együttesének bemutatása
 • Szentgyörgyi Albert és Glatz Oszkár szellemi öröksége, helytörténeti állandó kiállítás, időszakos mai művészeti kiállítások

További információk:
Borbély Gábor polgármester
Farkas Károly projektmenedzser
3047 Buják Kossuth u. 9.
Telefon: +36 32 488 488, mobil: +36 30 2289290
www.bujak.hu, www.bujakutazas.hu


Nyolc után újabb csoda Bujákon

A helyi néphagyomány szerint a világnak hét, Bujáknak nyolc csodája van. A település most egy újabb csoda előtt áll, ugyanis az EGT Finanszírozási Mechanizmusok, Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, a Természeti- és kulturális örökségvédelem - „Sokszínű paraszti élet – Buják” Norvég Alapnál benyújtott pályázata 93 millió forintos támogatásban részesült. A projektnek pénteken a korábbi plébánia romos épületénél tartották meg az ünnepélyes alapkőletételét (időkapszula elhelyezése).

2016. október 28.-án pénteken délelőtt 11 órakor népes érdeklődő jelenlétében, remek őszi napsütéses időben vette kezdetét az ünnepi esemény. A részvevőket elsőként Borbély Gábor a község polgármestere köszöntötte. -Ünnepelni jöttünk össze, ahol elsősorban emlékezünk a múltunkra, miközben ebből a romos épületből egy újat szeretnénk varázsolni, hogy életet, értelmet költöztessünk belé, olyan közösségi színteret alkossunk, ahol majd megismerhetik fiataljaink illetve a hozzájuk érkező vendégek a néprajzi és a kulturális értékeinket. Ez most olyan, mint egy diófa ültetése, hisz a diófát az ember nem magának, hanem az unokájának ülteti, tehát az utána következő nemzedék fogja majd ennek a beruházásnak az előnyét élvezni.

A mai nap nagyon fontos mérföldkő, jelentős esemény a bujákiak életében, ezért hálásak vagyunk a Norvég Alapnak, hogy pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette. Továbbiakban a polgármester megköszönte Farkas Károly és Kovács Miklós uraknak a pályázatban való közreműködésüket, valamint Toldi Csaba vállalkozónak, aki meglátva a düledező romos, volt plébánia épületét, vállalta az új közösségi ház határidőre való megépítését. Borbély Gábor polgármester továbbiakban a helyi képviselőtestületnek is megköszönte, hogy akarta ennek a létesítménynek a megépítését!

- A Jó Isten segítségével épüljön fel Bujákon a közösségi ház, szolgáljon bennünket, unokáinkat, még legalább 100 évig.- mondta beszédének végén a község vezetője, majd ezt követően Becsó Zsolt a térség országgyűlési képviselője szólt a megjelentekhez. - Nem sok nógrádi település mondhatja el magáról, hogy Norvég Alap pályázati támogatásával építheti fel új közösségi színterét. Buják tele van nemzeti értékekkel. Azt mondja egy helyi hagyomány a világnak hét, Bujáknak nyolc csodája van. Most egy újabb csoda van előkészületben, újabb értékkel fog a település gazdagodni, miközben felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a kivitelezőnek nagyon rövid határideje maradt, ugyanis 2017. április 30-ig be kell fejezni a munkálatokat. Az országgyűlési képviselő a helyi önkormányzat példás munkájáról tett említésekor megjegyezte, ahhoz hogy a település arculata változzon továbbra is szükség van az önkormányzat és a lakosság közti szimbolikus viszonyra.

Ezt követően Farkas Károly a Buják Jövőjéért TDM Egyesület Elnöke arról tájékoztatta az ünnepi eseményen megjelenteket, hogy a közösségi ház 93,6 millió forintos beruházási összköltségéből közel 88 millió forintot a Norvég Alap pályázati forrása, a köztes 6 millió forintot a Buják Jövőjéért TDM Egyesület és az önkormányzat biztosította, majd felsorolta azokat funciókat, melyet átadás után a közösségi ház Buják mindennapi életében el fog látni. Kiemelte a konferencia és kiállító terem mellett legalább 100 egyedi kiállítási tárgynak fog otthont adni az épület. - Istenem! A segítségedet kérjük, hogy ez az építkezés, amihez most hozzáfogunk neved dicsőségére és a magunk javára haladjon előre napról- napra és a maga idejében sikeresen befejeződjön. Az épület szolgáljon a világ gyarapodására és jóságodból járuljon majd hozzá Krisztus országának terjedéséhez - mondta az esemény zárásakor Marti József Bujáki Római Katolikus Plébániai Kormányzó, miközben a bujáki népviseletbe öltözött két iskolás lány között elhelyezett időkapszulát megszentelte, majd Borbély Gábor és Farkas Károly a széles nemzetiszalaggal átkötött időkapszulát a földbe helyezte.

Cz. Zentai