Fejlesztések

Home / Fejlesztések

A Bujáki Vár hasznosítása


Szerzők: Kovács Miklós, Majcher Tamás, Mátyó Edina - Kovaterv Kft. 2013. Megrendelő: Buják Jövőjéért TDM Egyesület, Buják

A török kori Magyarország végvárrendszerének tagjaként, Nógrád várainak egyike Buják vára. A XIII. századtól ismert erődítés a XVII. században megszűnt hadászati jeltőségéből adódóan lényegében azóta romvárként él tovább. A korábbi királyi központ nem csak stratégiai jelentőségét, hanem közigazgatási szerepét is elveszíti a török dúlás után. A nemesi birtokként tovább élő falu eltávolodik a vártól, a XIX. századra a rom és az őt körülvevő rengeteg a már csak romantikus díszletté válik a birtokos vadászatai számára. A II. világháborút követően, a volt birtokon kialakított honvéd üdülő közelsége végleg elzárta a szemek elől a még álló falmaradványokat. Talán ez is az oka, hogy a megye ismert erődítései közül a szandai és a bujáki vár azok, melyek tulajdonképpen számottevő kutatás nélkül pusztulnak a mai napig.

A reneszánszát élő vármentő mozgalmak idején, napjainkban, a községben újra és újra feléled a vár megismerésének, visszahódításának gondolata. Több-kevesebb sikerrel tettek kísérletet az elmúlt évtizedben a vár látogathatóságának biztosítására. Az elszánt turista számára ma megközelíthető és bejárható a pusztuló romok területe, de ezek a barangolások ismeret és információ hiányában egy rossz kincskereső vesszőfutásával érnek fel csak.

Jelen tanulmány célja, hogy történeti, régészeti és építészeti vonatkozásból feltárja és bemutassa Buják várának további hasznosításához elengedhetetlen előzményeket és körülményeket. Távlati turisztikai hasznosítás céljából számba vegye a felmérés-kutatás-helyreállítás-hasznosítás lehetséges módozatait és várható eredményeit. A történeti hitelesség szem előtt tartása mellett fejlesztési alternatívákat fogalmazzon meg. Segítse Buják község alvó turisztikai potenciáljának kibontakozását úgy, hogy a vár magas szakmai minőségű kutatása mellett a benne rejlő turisztikai vonzerő is része legyen a most kezdődő vármentő éveknek.

A teljes tanulmány letölthető innen: letöltés